Zoekmachine adverteren

Zoekmachine adverteren is het per klik betalen voor een bezoekers afkomstig van een zoekmachine. Zoals met alles op het gebied van zoekmachines zijn er voortdurend veranderingen op het gebied van adverteren. Slender Marketing is altijd up-to-date met de laatste technieken die gebruikt worden voor zoekmachine adverteren. Dit is nodig om de doelstellingen te blijven halen en het adverteren winstgevend te maken. Zoekmachine adverteren vergroot de online naamsbekendheid van een website maar het is ook een effectief kanaal voor conversies. Door een maandelijks budget in te stellen blijven de kosten onder controle. Er worden gerichte advertenties ingesteld voor de campagne om de kosten zo laag mogelijk te houden en de return on investment te verhogen.

Hoe werkt het?

Bij zoekmachine adverteren wordt er betaald voor een bezoeker. Er kan gericht geadverteerd worden op relevante en goed converterende zoekwoorden. Door te betalen voor bezoekers kunnen snelle resultaten geboekt worden. Er zijn compleet andere factoren van belang dan bij zoekmachine optimalisatie. Het voordeel van zoekmachine adverteren is dat er direct hoge posities gekocht kunnen worden in de lijst met adverteerders in een zoekmachine. Deze worden boven en naast de organische zoekresultaten vertoond.

Start van de campagne

Er wordt voor de start van een campagne gekeken naar veel aspecten. De campagne is voor ieder bedrijf verschillend aangezien de aard van de producten en diensten nooit hetzelfde is. Er wordt gekeken naar de doelen van het bedrijf maar ook naar de branche en de concurrenten. De strategie wordt bepaald aan de hand van het onderzoek vooraf. Het begint met het bepalen van het budget en het samenstellen van de zoekwoorden. Aan de hand van de zoekwoorden worden gerichte advertenties ontwikkeld die vervolgens continu getest en verbeterd worden door middel van A/B testing. De campagne wordt vervolgens gemonitord waarbij het verlagen van de kosten de doelstelling is terwijl de return on investment verhoogd wordt.

Rapportage

De rapportage geschiedt door middel van een maandelijks overzicht van de resultaten. Het doel van de rapportage is om de vooruitgang bij te houden. De belangrijkste meetwaarden om het succes van een campagne te bepalen worden in de rapportage vermeld. Een standaard rapportage bestaat uit verschillende meetwaarden die inzicht geven in de return on investment. Dit zijn bijvoorbeeld het conversiepercentage, totale kosten en de kosten per klik.